El passat dilluns 13 de febrer de 2017 a les 17:45 h. es va a realitzar una reunió al menjador d’Itaca entre un ampli grup de pares, la Directora de l’escola, Sílvia Pérez, representants del Consorci d’Educació de Barcelona, Pere Massó i Clara Balaguer, i la Consellera d’Educació del Districte de les Corts, Laura Cañadas. L’objectiu principal era que els pares fossin informats pel Consorci de primera mà dels principals esdeveniments que afecten a Itaca com escola pública de qualitat.

Els tres punts detallats durant la reunió van ser:

  1. Salubritat de la cuina d’Itaca
  2. Espais de l’escola
  3. Escola de nova creació

Salubritat de la cuina

Com a primera fase de treball o conclusió de la reunió del divendres dia 10 de febrer de 2017 entre el Cap d’obra del Consorci, el director d’Equipaments Educatius del Consorci i la Direcció de l’escola, es va resoldre que el pròxim cap de setmana del 24 al 27 de febrer (dilluns inclòs perquè serà dia de lliure disposició) es farà una intervenció a l’interior de l’escola. Es netejarà una arqueta descoberta de nou per tal de sanejar-la i deixar la connexió oberta a l’arqueta principal ubicada a prop del sorral, que donaria pas a fer una previsió futura del seu drenatge.

S’espera que es pugui concloure satisfactòriament i si no és possible, es taparien els forats i s’arribaria a un acord amb la Direcció per fer un altra intervenció quan sigui pertinent, per no obstruir la vida normal de l’escola. Així s’atendria la proposta de l’informe de Sanitat de connectar els baixants de la cuina amb la xarxa del Carrer Numància, que donaria solució definitiva al problema.

Per altra banda, no es faria una remodelació de la cuina, és a dir, no s’incrementaria l’espai perquè “hi ha moltes cuines molt més deteriorades en altres escoles”, segons Pere Masó del Consorci.

Espais de la escola

Es va informar que s’ha iniciat un estudi sobre les línies de calor/fred de la cuina per tal de millorar-ne els circuits. Segons les conclusions de l’estudi i el pressupost necessari, aquestes millores es portarien a terme en una segona fase. No es va especificar quan seria això, però probablement hi donarien resposta entre finals de 2017 i l’estiu de 2018, sempre que hi hagi pressupost.

Es va parlar també d’estudiar les finestres de les aules, ja que són molt altes i costen de manipular. Degut a no poder obrir-les, la temperatura ha arribat a pujar fins a 34º. La solució passaria per intervenir en les finestres, ja que segons el Consorci no està permès posar aire condicionats a les aules. “Es tindria en compte pel curs vinent, possiblement”, va dir Massó.

Escola de nova creació a les Corts

Es va confirmar la creació d’una nova escola que es dirà Escola Anglesola, ubicada al solar que hi ha entre el carrer Numància i el carrer Anglesola. Provisionalment els alumnes d’aquesta escola ocuparan l’edifici de l’actual biblioteca Can Rosés i la seva incorporació serà per trams: al curs 2017-2018 començaran els de P3 i així successivament durant 4 anys, temps en què es construirà el nou edifici. Segons Massó, “hi ha suficient espai com per poder assumir els alumnes de P3 fins a 1r en dues línies (200 nens)”. Un cop finalitzada l’escola nova, s’hi traslladaràn també els alumnes restants d’Ausiàs March.

Respecte la possibilitat de “compartir espais” d’Itaca, els representats del Consorci van dir que no es compartirà la cuina o el menjador perquè a Can Rosés hi ha previst fer càtering, mentre que la compartició de l’espai del pati i el sorral encara no està definida. Tanmateix, el Consorci contempla opcions alternatives com utilitzar el terrat de 92 m2 que té l’edifici de Can Rosés, habilitar part de vial públic (pendent de cessió pel Districte i de l’aprovació de Via Pública), fer ús del parc públic de la Plaça Can Rosés, entre altres.
Els pares van deixar clar que en l’opció de compartir espais d’Itaca no es tracta de “voler” sinó de “poder” perquè no existeix lloc físic per fer-ho. Per l’AMPA no és un plantejament possible, mentre que el Consorci i el Districte no descarten res.

Els representants del Consorci van tenir un to conciliador, de diàleg, apel·lant a la transparència i la comunicació entre les parts i acceptant les crítiques per l’absència de respostes fins aquesta reunió, però tot el que van dir està pendent de l’estudi pertinent amb la reiteració “ho estudiarem”. L’AMPA no va rebre respostes concretes, encara que Pere Massó es justificava dient que estan treballant a “tota màquina”.
Un clima d’expectació, indignació i desconcert va prevaldre entre les famílies que escoltaven amb deteniment preguntes, reflexions i reclamacions a causa d’una situació antiga i sense solucions, que en canvi sembla un punt de partida pel Consorci.
S’ha acordat constituir una Comissió de treball i de seguiment per l’escola Itaca, de la qual formaran part: 1. Consorci d’Educació: Clara Balaguer, 2. Districte: Laura Cañadas, 3. Equip Directiu Itaca: dos membres a definir i 4. AMPA: tres membres. Amb aquesta Comissió el Consorci es va comprometre a fer una reunió periòdica entre els representants de cada sector implicat, per tal d’informar de les millores a Itaca, així com de les decisions sobre els espais de l’escola Anglesola.

Cal destacar que durant aquesta reunió els representants de la Junta d’AMPA van assistir al Districte de les Corts a la reunió de seguiment del pla d’equipaments del barri, per continuar amb les nostres reivindicacions sobre Can Rosés, per tal que passi a formar part de l’escola.

Llegeix el Manifest
PDF: Manifest i Fulls de recollida de signatures