Ahir 14 de febrer a les 11:00 hores, en seu de la Comissió Plenària de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, preparatòria dels debats posteriors del Ple Municipal, a la qual hi van assistir dos representants de la Junta de l’AMPA, es va tractar la problemàtica que des de fa dies estem reivindicant.

Concretament, es va sotmetre a votació la Proposició formulada pel Grup de Ciudadanos, en la qual es sol·licitava al Govern municipal com al Consorci d’Educació que solucionin de manera immediata els problemes d’infraestructura (cuina, sorral entre d’altres) amb el compromís d’informació de l’evolució de l’assumpte cada sis mesos.

Per part de CUP-Capgirem Barcelona es va formular pregunta tant al Comissionat d’Educació i Universitats com al Consorci d’Educació, respecte de la planificació d’actuacions, terminis i pressupost previst per a solucionar els problemes de manteniment, defectes constructius i dubtosa salubritat de l’actual espai així com de falta d’espai per les dues línies de l’escola.

Atesa la relació temàtica, es va fer un debat conjunt de les dues, resultant votació favorable per unanimitat.

Cal afegir que el Comissionat era present a l’acte i que en el decurs del seu torn de paraula va manifestar que està al corrent de la situació i va confirmar que des de Consorci hi ha el compromís de buscar solucions a les reclamacions que s’han formulat.

Al vídeo penjat a continuació podeu veure la intervenció i les respostes a la situació d’Itaca per una educació pública de qualitat durant el ple de la Comissió.

Llegeix el Manifest
PDF: Manifest i Fulls de recollida de signatures