Iniciació al teatre, treballant el cos, la veu, la creativitat per mitjà del joc dramàtic. Aprenentatge de l’expressió dramàtica i el desenvolupament dels valors de relació social, comunicativa i autoafirmació. El Taller té com a objectiu principal desenvolupar les capacitats expressives i imaginatives dels nens/nenes.

Quin teatre?

Teatre bàsicament artesanal, a través d’improvisacions, jocs corporals, contes i històries (algunes inventades altres modificades pels nens i nenes). Anem fent i anem aprenent, construint els personatges i les històries a través de la reflexió i de l’opinió de cadascun dels nens i nenes, ajudant-los a ser crítics i valorar les opinions dels altres.

Com treballem?

Treballem bàsicament el cos i la veu, aprenent a utilitzar el nostre cos per transmetre idees, sentiments, situacions, és a dir tècniques d’expressió corporal, millorant així la nostra capacitat comunicativa, tant corporalment com verbalment. Es treballa molt el saber estar, a moure’s, a parlar sense paraules, que aquestes ens ajudin a completar el significat del gest.

Què treballem

 • La vocalització

  Com utilitzar la veu, saber parlar clar. Aprenen a fer-se sentir, a vocalitzant perquè allò que diuen s’entengui. Els ajuda a perdre la por de parlar en públic.

 • Saber expressar sentiments

  A través de jocs practiquem tècniques per poder desenvolupar diferents situacions plantejades per la professora, així com tècniques corporals per expressar tant sentiments personals com col·lectius. Saber dominar els nostres sentiments davant diferents situacions. Improvisació.

 • Desenvolupar un esperit inquiet i innovador

  Ens interessa que els nens/les nenes tinguin curiositat pel que els envolta, que vulguin saber el perquè de les coses i vulguin experimentar i provar coses noves. És enriquidor, de cara a integrar-les al muntatge de les obres.

 • L’acceptació d’un mateix i del grup

  És fonamental que la persona es valori a si mateixa, que es conegui, i que s’agradi. A partir d’aquí, relacionar-se amb altres i saber donar afecte, o generar empatia amb els seus companys és molt més fàcil.

 • Potenciem la imaginació i la creativitat

  La imaginació és un eix clau, per evitar que a mesura que creixem, es soterri aquesta capacitat innata de la persona. També cal guiar-los perquè aprenguin a distingir el món real del món imaginari.

Organització

A qui va dirigida: Als alumnes de 1r fins a 6è

Activitat de tarda: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous

Període de l’activitat: D’octubre a juny

Lloc: Gimnàs i aula de psicomotricitat de l’escola

Activitats: S’acostumen a fer 2 representacions a l’any (per Nadal i Final de Curs)

Informació del dilluns, dimarts, dimecres i dijous

Horari : 16:30h a 17:30h (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

Durada: 1 hora (un dia a la setmana)

Professora: Maria Sardà

Preu: 20 € nen/mes

IMPORTANT: Grups d’entre 8 i 12 infants.

Donat el cas que algun grup no arribés a un mínim d’alumnes, intentaríem integrar-los en un altre grup (per això es demana una segona opció de matrícula). En cas contrari, un excés d’alumnes, es formarien dos grups per poder treballar millor.

Per facilitar l’accés de tots elsinfants a l’activitat, s’ha pensat donar més d’una possibilitat d’escollir el dia, això comporta que hi hagi grups amb alumnes de diferents cursos i per tant d’edats diverses. Pensem que és molt positiu de cara a fomentar el respecte davant les diferències d’uns i dels altres. (Veure quadre horaris)

Horaris de Teatre

CursMigdia / TardaHorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
1rTarda16:30-17:30hTeatre
2nTarda16:30-17:30hTeatre
3rTarda16:30-17:30hTeatreTeatre
4tTarda16:30-17:30hTeatreTeatre
Tarda16:30-17:30hTeatre
Tarda16:30-17:45hTeatre
Tarda16:30-17:45hTeatre
CursMigdia / TardaHorariActivitatActivitatActivitatActivitatActivitat