L’escola Itaca té cuina pròpia —reformada i ampliada durant el curs 2018-2019— i un menjador amb una capacitat per a uns 200 alumnes. Durant el curs 2020-2021 aquest aforament, però, s’ha reduït temporalment a causa de les mesures excepcionals davant dels riscos sanitaris de contagi de la Covid-19. Durant aquest curs, l’empresa que elabora els menús i es fa càrrec de la cuina és COBISA i l’empresa de monitoratge és ValOr-s.

Menú de menjador
INFORMACIÓ DELS PREUS
GESTIÓ DEL SERVEI I PROCEDIMENTS
FUNCIONAMENT DEL MENJADOR
Com s’informa les famílies
Contacte

La Comissió de menjador d’Itaca s’encarrega de vetllar pel bon funcionament dels serveis de cuina i monitoratge (adequació dels menús a les recomanacions dels departaments de Salut i Ensenyament de la Generalitat i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona; seguiment de la concreció del projecte educatiu en el temps de migdia, d’acord amb les línies establertes per l’escola, etc.) i es reuneix periòdicament amb les empreses que presten aquests serveis i amb la direcció de l’escola.

L’alumnat baixa al menjador per torns i dina amb els companys sota la supervisió dels monitors de ValOr-s. Durant l’estona del dinar, els monitors treballen amb els nens i nenes l’adquisició de bons hàbits i segueixen pautes perquè aprenguin a reconèixer el que és una dieta equilibrada i sana. Les activitats de migdia guiades per monitors són propostes encaminades a conjugar el foment de l’activitat física, l’aprenentatge social i la creativitat. Estan programades i definides amb concreció d’objectius.

El projecte educatiu de ValOr-s i la programació trimestral de l’espai de migdia es poden consultar, amb cita prèvia, a la secretaria de l’AFA.

Amb caràcter general, segons determina el Departament d’Educació en la resolució EDU/790/2020, la dotació de personal per atendre l’alumnat en el temps de prestació del servei de menjador atendrà a una ràtio màxima de nombre d’alumnes per monitor, d’acord amb el següent:

 • Educació primària: 25 alumnes per monitor-a
 • Educació infantil: 15 alumnes per monitor-a

Les ràtios a aplicar durant el temps anterior i posterior de l’estona de dinar seran les que determini la direcció del centre; en qualsevol cas, es garantirà que durant el temps de descans o d’esbarjo hi hagi el personal necessari per assegurar una correcta atenció a l’alumnat segons les característiques físiques i d’ocupació dels centres.

En els centres ordinaris, quan entre els comensals hi hagi alumnes amb necessitats específiques que requereixen una atenció especial de suport en l’espai de menjador, el nombre de monitors s’adequarà en funció de les necessitats dels comensals. En aquest cas, caldrà l’autorització corresponent per part dels Serveis Territorials d’Educació, d’acord amb el protocol establert per a l’adequació del monitoratge de reforç en l’espai de menjador per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats específiques de suport que usi aquest servei.

El curs 2017-2018, i com a mesura temporal excepcional, l’AFA Itaca va aportar a l’escola un monitor extra per a cobrir necessitats educatives especials i aquesta aportació s’ha renovat en els dos cursos següents (2019-2020 i 2020-2021).

El servei de menjador segueix els criteris d’una alimentació saludable i completa. A més, ofereix menús per als usuaris amb necessitats nutricionals específiques: celíacs (menús sense gluten), amb al·lèrgies, intoleràncies (menús sense ou, sense lactosa). Tots els menús s’elaboren segons les recomanacions de la Generalitat de Catalunya.

Comunicació amb les famílies

Cal emplenar una fitxa d’inscripció del menjador escolar on figuren totes les dades del nen/a i les dades bancàries per poder domiciliar el pagament a través del número de compte.

Rebreu periòdicament:

 • El llibret de menjador per P3: Us informarà diàriament de com ha dinat i descansat el vostre fill/a.
 • Per als nens i nenes de P4: A les portes de les classes trobareu penjades, a partir dels primers dies de classe, unes graelles que informaran de com han menjat.
 • Informes trimestrals que us informaran del comportament del nen/a, adquisició d’hàbits,
  relacions amb els companys, monitors, desenvolupament d’activitats, etc…
 • Full informatiu: En cas d’algun incident (vòmits, malestar, petits accidents,…), s’informarà a les famílies mitjançant aquest full que hauran de retornar signat l’endemà.
 • Full d’incidència: Es farà servir en cas d’un comportament inadequat per part de l´infant.
  Si s’acumulen més de tres incidències i prèvia comunicació a l’AFA i a la direcció de
  l’escola, es podria procedir a l’expulsió temporal del servei.

Menús

Cada mes es donarà la previsió de menús diaris. Per motius d’al·lèrgies o intoleràncies a aliments es farà un menú personalitzat i adaptat, sempre i quan, i seguint la normativa interna del menjador i l’escola, es porti un certificat del metge que així ho acrediti, en cas contrari i a partir del dia 5 d’octubre menjaran el menú normal.

Dietes

Hi ha la possibilitat de demanar una dieta alternativa per aquells nens i nenes que tinguin una indisposició puntual. Cal donar l’avís de 9 a 9:45 a la taula de l’entrada directament a la coordinadora (Míriam Valbuena) o via telefònica al 606 249 576 (SMS, Whatsapp,…)

Medicaments

Els monitors i monitores de menjador no poden subministrar cap tipus de medicament sense recepta mèdica on especifiqui la dosi i l’horari. Cal entregar-lo directament a la coordinació (Míriam – Jordi) a les 9:00h.

Funcionament del menjador

Presentació dels monitors/es

CursNom
P3Elisenda, Alba i Míriam
P4Meri, Paula
P5Olga i Alba
1rImma i Aïda
2nAnna i Ariana
3rAlbert i Gemma
4tJordi i Carla
Eva i Carla
Vane i Mireia
Necessitats educatives especialsVero Ibañez
CoordinacióMíriam Valbuena, Jordi Ortega

Material de menjador

Els nens i nenes de P3 i P4 hauran de portar un pitet amb goma i marcat amb el nom, diàriament.
Els infants de P3 portaran un llençol petit per la migdiada, que es canviarà cada 15 dies.

Horaris

L’horari de menjador és de 12:00 a 15:00.

CursTorn
P312:00-13:00
P4-P5-1r12:30-13:30
2n12:45-13:40
3r13:00-13:45
4t13:40-14:25
13:50-14:35
14:00-14:45

Activitats

A les hores de lleure els monitors i monitores porten a terme un programa de dinamització d’activitats de pati, motivant als infants perquè hi participin. Les activitats s’adaptaran a les edats del nens i les nenes, i als espais ocupats segons el planning. Els tipus d’activitats poden ser: tallers, jocs lúdic-esportius, ludoteca, hort, dinàmiques de grup… Cada dia, durant l’últim quart d’hora del migdia, farem lectura a l’aula.

Des de ValOr-s fem servir el joc com a eina principal per l’educació de l’infant.

També us convidem a visitar la nostra pàgina de Facebook i fer-vos amics: ValOr-s Educadors Al Lleure, a on us anirem informant de les activitats que els monitors i monitores de ValOr-s, organitzen per als vostres fills/es en l’horari de migdia.

Gestió econòmica

Pel curs 2019-2020 el preu de menjador per l’alumne fix (tres o més dies per setmana) serà de 6.20€ i 6.80€ per alumnes esporàdics.

En cas d’absència s’haurà d’avisar, abans de les 10 hores, a la persona encarregada de la gestió (al telèfon de ValOr-s 606 249 576).

Cobrament

El cobrament es farà per domiciliació bancària, a mes avançat els 10 primers dies de cada mes.

Si s’ha utilitzat algun servei puntual de SAM o SAT, es sumarà al rebut del menjador del mes següent.

La devolució a causa de no assistència comunicada, serà de 2€ i es descomptarà al rebut del mes següent.

Si es produeix la devolució d’un rebut domiciliat, les famílies es faran càrrec de les despeses (de 3€) establertes per l’entitat bancària.

Per realitzar modificacions o baixes als serveis s’hauran d’efectuar abans del dia 25 de cada mes, directament a la coordinació, per telèfon al 606 249 576 o via e-mail a: valorsitaca@gmail.com.

Per qualsevol dubte o aclariment relacionat amb la gestió de rebuts preguem que ho feu mitjançant el correu electrònic (valorsitaca@gmail.com) a Míriam Valbuena i Jordi Ortega.