L’escola Itaca té cuina pròpia —reformada i ampliada durant el curs 2018-2019— i un menjador amb una capacitat per a uns 200 alumnes. Durant aquest curs, l’empresa que elabora els menús i es fa càrrec de la cuina és Roca i Gonzalez i l’empresa de monitoratge és ValOr-s. A la cuina de l’escola s’elaboren tots els plats que mengen els infants.

La normativa interna de funcionament del servei es pot descarregar aquí: Normativa del servei de menjador, curs 2022-23.

La Comissió de menjador d’Itaca s’encarrega de vetllar pel bon funcionament dels serveis de cuina i monitoratge (adequació dels menús a les recomanacions dels departaments de Salut i Ensenyament de la Generalitat i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona; seguiment de la concreció del projecte educatiu en el temps de migdia, d’acord amb les línies establertes per l’escola, etc.) i es reuneix periòdicament amb les empreses que presten aquests serveis i amb la direcció de l’escola.

L’alumnat baixa al menjador per torns i dina amb els companys sota la supervisió dels monitors de ValOr-s. Durant l’estona del dinar, els monitors treballen amb els nens i nenes l’adquisició de bons hàbits i segueixen pautes perquè aprenguin a reconèixer el que és una dieta equilibrada i sana. Les activitats de migdia guiades per monitors són propostes encaminades a conjugar el foment de l’activitat física, l’aprenentatge social i la creativitat. Estan programades i definides amb concreció d’objectius.

Des del curs 2021-22 l’escola està adherida al Projecte MEMSS: Projecte Menjadors Escolars Més Sans i Sostenibles.

El projecte educatiu de ValOr-s i la programació trimestral de l’espai de migdia es poden consultar, amb cita prèvia, a la secretaria de l’AFA.

Amb caràcter general, segons determina el Departament d’Educació en la resolució EDU/790/2020, la dotació de personal per atendre l’alumnat en el temps de prestació del servei de menjador atendrà a una ràtio màxima de nombre d’alumnes per monitor, d’acord amb el següent:

  • Educació primària: 25 alumnes per monitor-a
  • Educació infantil: 15 alumnes per monitor-a

Les ràtios a aplicar durant el temps anterior i posterior de l’estona de dinar seran les que determini la direcció del centre; en qualsevol cas, es garantirà que durant el temps de descans o d’esbarjo hi hagi el personal necessari per assegurar una correcta atenció a l’alumnat segons les característiques físiques i d’ocupació dels centres.

En els centres ordinaris, quan entre els comensals hi hagi alumnes amb necessitats específiques que requereixen una atenció especial de suport en l’espai de menjador, el nombre de monitors s’adequarà en funció de les necessitats dels comensals. En aquest cas, caldrà l’autorització corresponent per part dels Serveis Territorials d’Educació, d’acord amb el protocol establert per a l’adequació del monitoratge de reforç en l’espai de menjador per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats específiques de suport que usi aquest servei.

El curs 2017-2018, i com a mesura temporal excepcional, l’AFA Itaca va aportar a l’escola un monitor extra per a cobrir necessitats educatives especials. Des de llavors, aquesta aportació s’ha renovat en els tres cursos següents (2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022).

El servei de menjador segueix els criteris d’una alimentació saludable i completa. A més, ofereix menús per als usuaris amb necessitats nutricionals específiques: celíacs (menús sense gluten), amb al·lèrgies, intoleràncies (menús sense ou, sense lactosa). Tots els menús s’elaboren segons les recomanacions de la Generalitat de Catalunya.