Informació actualitzada per al curs 21-22

Objectius

L’objectiu central de l’activitat és que l’aprenentatge vocal sigui una experiència lúdica i atractiva per l’alumne, per aconseguir:

 • Cantar amb una emissió correcta de la veu, tenint cura de la posició, la respiració, la ressonància, l’articulació i el fraseig.

 • Cantar a una, dues i tres veus adequant la pròpia veu a la resta del grup i, quan s’escaigui, l’acompanyament instrumental.

 • Interpretar obres del repertori atenent correctament al gest del director i amb l’afinació i precisió rítmica necessàries.

 • Memoritzar el repertori que es proposi amb aquesta finalitat.

En aquesta formació poden inscriure’s tots els alumnes que ho desitgin, no és necessari estar cursant en paral·lel llenguatge musical.
Mirarem de fer alguna sessió oberta i gratuïta per a tots els alumnes que ho vulguin, per tal que tinguin la possibilitat de provar l’activitat.

Contingut a treballar

 • Emetre la veu d’una forma adequada, així com una postura corporal correcte per a la interpretació coral.
 • Adquirir el grau de disciplina necessari per a poder fruir d’un treball en grup.
 • Conèixer un repertori coral bàsic format per cançons populars i algunes obres d’autor escollides.
 • Aprendre a escoltar activament no solament la pròpia veu, sinó el resultat de les diferents veus sonant a l’hora (quins efectes a nivell harmònic i tímbric s’estan produint). Quan hi hagi acompanyament instrumental, saber veure quina funció té encomanada i quines són les seves relacions amb la part coral.
 • Assolir una correcta dicció del text treballat i ser capaç d’aprendre part del repertori de memòria (la qual cosa permet una millor concentració en el gest de direcció).
 • Valorar la veu com a un dels mitjans expressius més importants en el fet musical.

Equip docent

L’activitat es durà a terme amb l’escola de música A Tempo.

Organització

A qui va dirigida: Als alumnes de P5 fins a 6è

Activitat de migdia: Dimecres (dos grups: un abans de dinar i un després de dinar).

 • Alumnes de P5 a 2n de primària
 • Alumnes de 3r a 6è de primària

Donat el cas que algun grup no arribés a un mínim d’alumnes, intentaríem integrar-los en un altre grup. I en cas contrari, un excés d’alumnes, es formarien dos grups per poder treballar millor.

Període de l’activitat: D’octubre a juny

Horari: s’acabarà de confirmar al setembre el setembre.

 • Alumnes de P5 a 2n de primària: 30mn setmanals,
 • Alumnes de 3r a 6è de primària: 45mn setmanals,

Durada: 30/45 minuts (un dia a la setmana).

Lloc: Aula de música de l’escola.

Professora: Escola A Tempo

Activitats: Dues representacions a l’any, per Nadal i a final de curs.

Es proposa que la Coral Itaca pugui participar també dins de la Trobada de Corals que s’organitzen amb altres escoles vinculades (Escola Les corts, Escola
pràctiques, Escola Duran i Bas, Escola Salesianes de Sarrià), activitat gratuïta per pares i alumnes.
I també es planteja que la Coral Itaca pugui participar dins del concert de final de curs que organitza A tempo, en algun auditori de la Ciutat, on ajuntem corals i diferents formacions musicals fent un espectacle d’1 h, activitat amb entrada pels pares.

Preu: 12/15 € nen/mes (el preu pot variar segons el nombre d’inscripcions).

Horaris de Coral

CursMigdia / TardaHorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
P5MigdiaEs confirma el setembre
Coral
1rMigdiaEs confirma el setembre
Coral
2nMigdiaEs confirma el setembre
Coral
3rMigdiaEs confirma el setembre
Coral
4tMigdiaEs confirma el setembre
abans de dinar
Coral
MigdiaEs confirma el setembre
abans de dinar
Coral
MigdiaEs confirma el setembre
abans de dinar
Coral
P5MigdiaEs confirma el setembreCoral
1rMigdiaEs confirma el setembreCoral
2nMigdiaEs confirma el setembreCoral
3rMigdiaEs confirma el setembreCoral
4tMigdiaEs confirma el setembreCoral
MigdiaEs confirma el setembreCoral
MigdiaEs confirma el setembreCoral
CursMigdia / TardaHorariActivitatActivitatActivitatActivitatActivitat
Formulari d’inscripció