Objectius

L’objectiu central de l’activitat és que l’aprenentatge vocal sigui una experiència lúdica i atractiva per l’alumne, per aconseguir:

 • Cantar amb una emissió correcta de la veu, tenint cura de la posició, la respiració, la ressonància, l’articulació i el fraseig.

 • Cantar a una, dues i tres veus adequant la pròpia veu a la resta del grup i, quan s’escaigui, l’acompanyament instrumental.

 • Interpretar obres del repertori atenent correctament al gest del director i amb l’afinació i precisió rítmica necessàries.

 • Memoritzar el repertori que es proposi amb aquesta finalitat.

En aquesta formació poden inscriure’s tots els alumnes que ho desitgin, no és necessari estar cursant en paral·lel llenguatge musical.
Mirarem de fer alguna sessió oberta i gratuïta per a tots els alumnes que ho vulguin, per tal que tinguin la possibilitat de provar l’activitat.

Contingut a treballar

 • Emetre la veu d’una forma adequada, així com una postura corporal correcte per a la interpretació coral.
 • Adquirir el grau de disciplina necessari per a poder fruir d’un treball en grup.
 • Conèixer un repertori coral bàsic format per cançons populars i algunes obres d’autor escollides.
 • Aprendre a escoltar activament no solament la pròpia veu, sinó el resultat de les diferents veus sonant a l’hora (quins efectes a nivell harmònic i tímbric s’estan produint). Quan hi hagi acompanyament instrumental, saber veure quina funció té encomanada i quines són les seves relacions amb la part coral.
 • Assolir una correcta dicció del text treballat i ser capaç d’aprendre part del repertori de memòria (la qual cosa permet una millor concentració en el gest de direcció).
 • Valorar la veu com a un dels mitjans expressius més importants en el fet musical.

Equip docent

L’activitat es durà a terme amb l’escola de música A Tempo.

Organització

A qui va dirigida: Als alumnes de P5 fins a 6è

Activitat de migdia: Dimecres (dos grups: un abans de dinar i un després de dinar).

 • Alumnes de P5 a 3r de primària
 • Alumnes de 4t a 6è de primària

El mínim d’alumnes necessari es de 8 alumnes, el màxim s’establiria en funció de l’espai. I en cas contrari, un excés d’alumnes, es formarien dos grups per poder treballar millor.

Període de l’activitat: D’octubre a juny

Horari: L’activitat es realitzarà els dimecres, i s’acabarà de confirmar l’horari el mes de setembre

 • Alumnes de P5 a 3r de primària: 45 minuts setmanals, de 13:15 a 14:00
 • Alumnes de 3r a 6è de primària: 45mn setmanals, de 12:30 a 13:15

Lloc: Aula de música de l’escola.

Professorat: Escola A Tempo

Concerts: Realitzar un concert / audició al Nadal, dintre dels actes de Nadal de la mateixa escola Itaca.

Es proposa que la Coral Itaca pugui participar també dintre de la Trobada de Corals que organitzem amb altres escoles vinculades (Escola Les corts, Escola practiques, Escola Duran i Bas, Escola Salesianes de Sarrià), activitat gratuïta per pares i alumnes. Aquest últims anys han pogut cantar a la capella de la Sagrada Família i al Monestir de Pedralbes, a mode d’exemple:

Preu: 17€  al mes

Horaris de Coral

CursMigdia / TardaHorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
P5Migdia13:15-14:00
Coral
1rMigdia13:15-14:00
Coral
2nMigdia13:15-14:00Coral
3rMigdia13:15-14:00Coral
4tMigdia12:30 a 13:15Coral
Migdia12:30 a 13:15Coral
Migdia12:30 a 13:15Coral
CursMigdia / TardaHorariActivitatActivitatActivitatActivitatActivitat