La comissió de casal d’estiu organitza l’activitat que es fa a l’escola durant el període de vacances escolars de juny, juliol i setembre. Actualment ho fa a través de l’empresa de monitoratge Valor’s.

El casal és un espai de trobada que es realitza a l’escola de caràcter lúdic-educatiu on els infants poden gaudir d’activitats de lleure amb un centre d’interès que varia cada any i que és l’eix central d’animació de tot el casal.

Es duu a terme en l’horari de 9 a 17 hores. Les dates es concreten en funció del calendari escolar.

S’anuncien juntament amb els preus per setmanes i tots els detalls aproximadament al voltant del mes de març o abril.