Aportació econòmica mensual

15 euros per alumne (de setembre a juny). A aquelles famílies que tenen a la vegada més de dos fills escolaritzats en el centre, se’ls fa un descompte del 40% a partir de la tercera de les aportacions (és a dir, paguen 9 € per la tercera aportació) i només durant el període en què coincideixin a l’escola tots tres fills.

Rebuts i pagaments

Els rebuts es presenten per Banc o Caixa entre els dies 1 i 5 de cada mes. Us preguem la màxima atenció per tal d’evitar devolucions innecessàries i les corresponents despeses bancàries. Per dotar l’AFA dels recursos necessaris, els dos primers mesos del curs els passarem el mes d’octubre.

Actualitzeu dades, adreces i telèfons si els heu canviat

I si heu de canviar els comptes bancaris, feu-ho abans del 15 de cada mes, així ho podrem fer efectiu en el rebut del mes següent. El full de modificacions de dades el trobareu en el web de l’AFA i a secretaria.

La utilització dels serveis i activitats

Implica seguir correctament les normes de funcionament i de convivència i estar al corrent dels pagaments. No serà possible la inscripció als serveis i les activitats organitzades per l’AFA si existeixen deutes pendents del curs anterior.