La col·laboració entre la direcció i l’AFA de l’Escola permet editar la revista ITACA, on es mostren els treballs fets pels alumnes itaquins. Normalment cada curs té dues edicions: una abans de Nadal, on es dóna espai a l’exposició que es fa al desembre i a diverses activitats fetes durant el primer trimestre, i una altra abans de fi de curs, on es destaquen els treballs guanyadors dels Jocs Florals i l’exposició de final de curs.