Informació actualitzada pel curs 18-19

Les activitats per alumnes de l’etapa infantil van adreçades al coneixement del propi cos, el desenvolupament d’habilitats tècniques generals, el coneixement del joc i el seu desenvolupament amb normes i l’aprenentatge d’habilitats esportives bàsiques. Tots aquests continguts es reparteixen i desenvolupen en els tres programes d’activitat de P4 i P5.

Les sessions d’activitats infantils són de 45 minuts. La recollida dels alumnes es fa un cop finalitza l’horari lectiu del centre a les 16:30 h. i es traslladen a les instal·lacions on desenvoluparan les activitats.

Lloc: Poliesportiu

En el següent quadre especifiquem els imports pel curs 18-19:

Tipus de Quota – Associats/adesPagament fraccionatPagament únic
Associat/ada149,60€ – 4 Rebuts trimestrals domiciliats de 37,40€ : 1/7/18, 1/10/18, 1/1/19, 1/4/19140 €
Activitat sense competició178€ – 10 rebuts domiciliats de 17,80 € de setembre del 2018 a juny del 2019170 €
Tipus de Quota – No Associats/adesPagament fraccionatPagament únic
Activitat sense competició450 €

Els pagaments anuals s’hauran d’ingressar com a màxim 7 dies posteriors a la inscripció al compte:
BANC SABADELL ES55 0081 0055 4100 0188 8898

Les quotes de les activitats van lligades a la condició d’associat/ada al JLC, per tant caldrà fer-ho constar durant el procés d’inscripció.

Les inscripcions amb pagament anual seran efectives un cop s’hagi realitzat el pagament, amb un màxim de 7 dies posteriors a la inscripció. En cas contrari el JLC es reserva el dret de no admetre la inscripció.

L’activitat del curs 18-19 s’iniciarà el dilluns dia 17 de setembre d’enguany i la data prevista per la finalització serà el dia 18 de juny de 2019.

Degut a que els espais i els horaris són limitats, les activitats no es podran moure dels dies i horaris establerts. La inscripció dels grups es podrà ampliar si els espais ho permeten.

Els participants amb NEE (Necessitats educatives especials) es tractaran de forma individualitzada per tal d’analitzar les possibilitats d’inclusió a les activitats programades pel curs 18–19.

La inscripció a les activitats extraescolars esportives pel curs 18-19 s’iniciarà el proper dia 04 de juny. Igual que el curs passat, la inscripció es realitzarà “online” i podreu trobar la informació a la pàgina del Club Joventut Les Corts.

Donat que les quotes mensuals de les activitats es cobren a primers de mes, les baixes caldrà comunicar-les abans del dia 20 del mes anterior. En cas contrari l’import de la quota mensual no serà retornat.

Horaris de Jocs Motrius (P4) i Poliesportiva (P5)

CursMigdia / TardaHorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
CursMigdia / TardaHorariActivitatActivitatActivitatActivitatActivitat
P4Tarda16:30-17:15hJocs MotriusJocs Motrius
P4Tarda16:30-17:15hJocs MotriusJocs Motrius
P5Tarda16:30-17:15hPoliesportivaPoliesportiva
P5Tarda16:30-17:15hPoliesportivaPoliesportiva
Cliqueu aquí per realitzar la inscripció mitjançant la web de CJLC