Informació actualitzada pel curs 19-20

Les activitats per alumnes de l’etapa infantil van adreçades al coneixement del propi cos, el desenvolupament d’habilitats tècniques generals, el coneixement del joc i el seu desenvolupament amb normes i l’aprenentatge d’habilitats esportives bàsiques. Tots aquests continguts es reparteixen i desenvolupen en els tres programes d’activitat de P4 i P5.

Les sessions d’activitats infantils són de 45 minuts. La recollida dels alumnes es fa un cop finalitza l’horari lectiu del centre a les 16:30 h. i es traslladen a les instal·lacions on desenvoluparan les activitats.

Lloc: Poliesportiu

En el següent quadre especifiquem els imports pel curs 19-20:

Tipus de Quota – Associats/adesPagament fraccionatPagament únic
Associat/ada154 € – 4 Rebuts trimestrals domiciliats de 38,50€ : 1/7/19, 1/10/19, 1/1/20, 1/4/20147 €
Activitat P4-P5195 € – 10 rebuts domiciliats de 19,50 € de setembre del 2019 a juny del 2020185 €

Els pagaments anuals es faran després de la validació de la inscripció per part de JLC

Les quotes de les activitats van lligades a la condició d’associat/ada al JLC, per tant caldrà escollir la categoria corresponent quan es faci la inscripció més la categoria de l’activitat que es triï.

Les inscripcions amb pagament anual seran efectives un cop s’hagi realitzat el pagament, amb un màxim de 7 dies posteriors a la inscripció. En cas contrari el JLC es reserva el dret de no admetre la inscripció.

L’activitat del curs 19-20 s’iniciarà el dilluns dia 16 de setembre d’enguany i la data prevista per la finalització serà el dia 19 de juny de 2020.

L’activitat de voleibol de 5è i 6è són activitats amb les que s’inclou la participació en competicions, per tant amb la inscripció va lligada la participació en aquestes activitats de caire setmanal.

Tot aquells alumnes que vulguin triar l’opció de minibàsquet dels cursos de 3er a 6è de primària, podran fer-ho directament amb els grups de l’escola de bàsquet del JLC.

Degut a que els espais i els horaris són limitats, les activitats no es podran moure dels dies i horaris establerts. La inscripció dels grups es podrà ampliar si els espais ho permeten.

Els participants amb NEE (Necessitats educatives especials) es tractaran de forma individualitzada per tal d’analitzar les possibilitats d’inclusió a les activitats programades pel curs 19-20.

La inscripció a les activitats extraescolars esportives pel curs 19-20 s’iniciarà el proper dia 10 de maig. La inscripció es realitzarà “online” i podreu trobar la informació a la pàgina del Club Joventut Les Corts.

Donat que les quotes mensuals de les activitats es cobren a primers de mes, les baixes caldrà comunicar-les abans del dia 20 del mes anterior. En cas contrari l’import de la quota mensual no serà retornat.

Horaris de Jocs Motrius (P4) i Poliesportiva (P5)

CursMigdia / TardaHorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
P4Tarda16:30-17:15hJocs MotriusJocs Motrius
P4Tarda16:30-17:15hJocs MotriusJocs Motrius
P5Tarda16:30-17:15hPoliesportivaPoliesportiva
P5Tarda16:30-17:15hPoliesportivaPoliesportiva
CursMigdia / TardaHorariActivitatActivitatActivitatActivitatActivitat