El servei d’acollida matinal (SAM) i el servei de mainadera a la tarda (SAT) és un servei que ofereix l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA Itaca) i que està gestionat per l’empresa de monitoratge ValOr-s.

Es pot fer ús del servei cada dia o de manera esporàdica.

L’espai que habilitem a l’escola per a la realització d’aquests serveis serà el pati, ja que és un espai obert i que permet la distància interpersonal d’1,5 metres.

Al matí (SAM), l’entrada serà per la porta principal, amb els horaris d’entrada de 7:30 fins a les 8:40, NO ES PODRÀ ACCEDIR A L’ESCOLA PER FER ACOLLIDA MÉS TARD DE LES 8:40). Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar i abans d’entrar al centre s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic. La mascareta serà obligatòria en tot moment, només es podrà retirar per esmorzar i es farà a un espai habilitat al pati i amb una distància interpersonal mínima d’1,5 metres.

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants d’infantil i de primària es rentaran mans i seran acompanyats a les seves aules de referència i tant els monitors/es com els infants sempre i en tot moment, han de portar mascareta.

Recordeu que els infants poden portar esmorzar.

A la tarda (SAT), el funcionament serà similar. Els responsables del servei aniran a buscar a les aules als infants, 5 minuts abans d’acabar les classes (segons el cicle 16:20-16:30) i els portarà al pati. Abans de sortir es rentaran mans i només es podran treure les mascaretes per berenar, a l’espai habilitat i amb la distància interpersonal d’1,5 metres.

Un cop finalitzat l’horari de l’acollida (17:00 ó 17:30), els nens/es es rentaran les mans i s’aniran entregant als familiars per la porta principal de l’escola o als monitors/es d’extraescolars (si estan inscrits/es).

Recordeu que els infants poden portar berenar.
En cas de pluja tindrem dues aules habilitades per realitzar els serveis.

Les responsables del serveis seran l’Imma Heredia al SAM i la Vane Segarra al SAT.

Per més informació podeu trucar al 606249576 (pregunteu per la Míriam o el Jordi) o escriure un correu a: valorsitaca@gmail.com

Informació i inscripcions

Us podeu inscriure al servei en el següent formulari.

Preus

Els serveis es cobren de setembre a juny amb l’import total marcat. En el cas que algun mes no es faci ús del servei i no s’hagi notificat abans del 25 del mes anterior, no es retornarà el rebut.

SAM (7:30-9:00)
(Servei d´acollida matinal)

Preus mensuals per 5 dies a la setmana
0.5 hora/diària: 19€
1 hora/diària: 29€
1.5 hora/diària: 39€

SAT (16:30-17:30)
(Servei d´acollida de tarda)

Preus mensuals per 5 dies a la setmana
1 hora/diària: 29€
1 hora (2 dies setmana): 19€
1 hora (1 dia fix a la setmana): 14,50 €
0.5 hora/diària: 19€
0.5 hora/diària (2 dies setmana): 14€
0.5 hora/diària (1 dia fix a la setmana): 11€

SAM-SAT
(Eventuals)

0.5 hores: 4.5€
1 hora: 6.5€
1.5 hores: 8.5€