Les atribucions que té la persona encarregada de l’extraescolar d’escacs són:

  • Estar en contacte amb l’escola d’escacs, que és la que actualment dóna les classes els dimarts al migdia, concretament amb el seu coordinador, Michael Rahal i per defecte amb els monitors.

  • Plantejar, si es dóna el cas, el canvi d’empresa a la permanent de l’AFA, cercant pressupostos d’altres empreses.

  • Revisar el pressupost anual, juntament amb la Junta de l’AFA i la comissió econòmica.

  • Coordinar amb l’escola d’escacs els actes que es portaran a terme el dia de la festa de final de curs, partides simultànies, escacs gegants, entrega dels premis anuals als participants de l’extraescolar, etc. Al mateix temps s’ha d’estar en contacte amb la comissió de festes pel muntatge de taules i cadires el mateix dia de la festa.

  • La resta de coses, com pagar les factures, comunicació amb els monitors i d’altres, s’encarrega la Pilar, que ho posa en coneixement de la comissió.