Fruit d’alguns dels temes que van sorgir el curs, 2014-2015, la Comissió de la Diversitat vol conèixer i recollir les inquietuds de totes les famílies d’Itaca sobre aquest mateix tema: La Diversitat.

En aquest moment s’està duent a terme un procés de recollida de dades que servirà per iniciar les tasques concretes d’aquesta comissió.

Vull participar