La comissió de menjador s’ocupa de tot el relatiu a aquest servei de l’escola, la gestió del qual està cedida per l’escola a l’AFA. Així s’encarrega de gestionar el contracte i la relació amb l’empresa de cuina i amb l’empresa dels monitors/es de menjador.

Resol amb ells qualsevol tema que pugui sorgir, des de la revisió dels menús, transmissió de queixes i suggeriments, informació i pressupost de la renovació del material i/o d’altres inversions que siguin necessàries.

També fa visites periòdiques per a comprovar el funcionament del servei, i n’informa a la direcció de l’escola i a l’assemblea de l’AFA Itaca.

  • Seguiment de la feina del personal de monitoratge i cuina.

  • Reunió mensual amb l’empresa de cuina, cap dels monitors i direcció de l’escola per a la revisió mensual dels menús, fer arribar queixes i suggeriments al personal de cuina i l’empresa (plantejades des de la comissió o des de pares de l’escola que ens ho hagin fet arribar).

  • Visites periòdiques a la cuina per dinar: comprovem la qualitat i quantitat del que mengen els nostres fills i l’estat dels materials i de l’equipament. Parlem amb el cuiner per conèixer com es cuinen els diferents plats i quina acceptació tenen entre els nens.

  • Reunions periòdiques amb direcció i altres responsables però sense la presència de l’empresa.

  • Informem l’AMPA per a la seva aprovació del material que s’ha de renovar o comprar, o d’algun equipament que s’hagi de comprar o reparar.

  • Passem pressupostos a la Comissió Econòmica. Quan es tracta d’un import gran es presenta també a l’Assemblea.

  • Gestionem la renovació o canvi d’empresa de cuina per a la seva aprovació a la Permanent de l’AMPA.