Informació actualitzada pel curs 19-20

Una temporada més el Club Joventut Les Corts i l’AFA del CEIP Itaca, s’encarregaran de gestionar les activitats extraescolars esportives d’infantil, bàsquet i voleibol del centre.

Les activitats extraescolars esportives que els seus fills/es realitzen durant el curs estan dissenyades per l’equip de direcció esportiva del Club Joventut Les Corts. Estan adaptades a l’edat i, en la mesura del possible, al nivell i les capacitats de cada participant. La programació de les activitats, els horaris i els llocs on es realitzen, formen part d’un procés de col·laboració entre l’AMPA del centre i el Joventut Les Corts.

Totes les activitats han estat homologades per l’Institut Barcelona Esports, dins la campanya de subvencions a infants i joves, d’entre 6 i 17 anys, per la pràctica esportiva fora de l’horari escolar. Per tant, un cop l’Ajuntament ens posi a disposició les Bases, les farem arribar a tots els inscrits a les activitats del curs 19–20.

Les sessions d’activitats són de 60 minuts. La recollida dels alumnes que tinguin la seva activitat a les 16.30 es fa un cop finalitza l’horari lectiu del centre i es traslladen a les instal·lacions on desenvoluparan les activitats.

Lloc: Pati de l’escola

En el següent quadre especifiquem els imports pel curs 18-19:

Tipus de Quota – Associats/adesPagament fraccionatPagament únic
Associat/ada154 € – 4 Rebuts trimestrals domiciliats de 38,50€ : 1/7/19, 1/10/19, 1/1/20, 1/4/20147 €
Activitat sense competició230€ – 10 rebuts domiciliats de 23 € de setembre del 2019 a juny del 2020220 €
Activitat amb competició265€ – 10 rebuts domiciliats de 26,50 € de setembre del 2019 a juny del 2020255 €

Els pagaments anuals es faran després de la validació de la inscripció per part de JLC

Les quotes de les activitats van lligades a la condició d’associat/ada al JLC, per tant caldrà escollir la categoria corresponent quan es faci la inscripció més la categoria de l’activitat que es triï.

Les inscripcions amb pagament anual seran efectives un cop s’hagi realitzat el pagament, amb un màxim de 7 dies posteriors a la inscripció. En cas contrari el JLC es reserva el dret de no admetre la inscripció.

L’activitat del curs 19-20 s’iniciarà el dilluns dia 16 de setembre d’enguany i la data prevista per la finalització serà el dia 19 de juny de 2020.

L’activitat de voleibol de 5è i 6è són activitats amb les que s’inclou la participació en competicions, per tant amb la inscripció va lligada la participació en aquestes activitats de caire setmanal.

Tot aquells alumnes que vulguin triar l’opció de minibàsquet dels cursos de 3er a 6è de primària, podran fer-ho directament amb els grups de l’escola de bàsquet del JLC.

Degut a que els espais i els horaris són limitats, les activitats no es podran moure dels dies i horaris establerts. La inscripció dels grups es podrà ampliar si els espais ho permeten.

Els participants amb NEE (Necessitats educatives especials) es tractaran de forma individualitzada per tal d’analitzar les possibilitats d’inclusió a les activitats programades pel curs 19-20.

La inscripció a les activitats extraescolars esportives pel curs 19-20 s’iniciarà el proper dia 10 de maig. La inscripció es realitzarà “online” i podreu trobar la informació a la pàgina del Club Joventut Les Corts.

Donat que les quotes mensuals de les activitats es cobren a primers de mes, les baixes caldrà comunicar-les abans del dia 20 del mes anterior. En cas contrari l’import de la quota mensual no serà retornat.

Horaris de Bàsquet i Volèibol

CursMigdia / TardaHorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
1rTarda16:30-17:30hEscola de BàsquetEscola de Bàsquet
2nTarda16:30-17:30hEscola de BàsquetEscola de Bàsquet
1rTarda16:30-17:30hEscola de VolèibolEscola de Volèibol
2nTarda16:30-17:30hEscola de VolèibolEscola de Volèibol
3rTarda16:30-17:30hEscola de VolèibolEscola de Volèibol
4tTarda16:30-17:30hEscola de VolèibolEscola de Volèibol
3rTarda17:30-18:30hBàsquet PreminiBàsquet Premini
4tTarda17:30-18:30hBàsquet PreminiBàsquet Premini
Tarda17:30-18:30hBàsquet MiniBàsquet Mini
Tarda17:30-18:30hBàsquet MiniBàsquet Mini
CursMigdia / TardaHorariActivitatActivitatActivitatActivitatActivitat