INFORMACIÓ ACTUALITZADA PEL CURS 21-22

Una temporada més el Club Joventut Les Corts i l’AFA del CEIP Itaca, s’encarregaran de gestionar les activitats extraescolars esportives d’infantil, bàsquet i voleibol del centre.

Les activitats extraescolars esportives que els seus fills/es realitzen durant el curs estan dissenyades per l’equip de direcció esportiva del Club Joventut Les Corts. Estan adaptades a l’edat i, en la mesura del possible, al nivell i les capacitats de cada participant. La programació de les activitats, els horaris i els llocs on es realitzen, formen part d’un procés de col·laboració entre l’AFA del centre i el Joventut Les Corts.

Totes les activitats han estat homologades per l’Institut Barcelona Esports, dins la campanya de subvencions a infants i joves, d’entre 6 i 17 anys, per la pràctica esportiva fora de l’horari escolar. Per tant, un cop l’Ajuntament ens posi a disposició les Bases, les farem arribar a tots els inscrits a les activitats del curs 21-22.

Les sessions d’activitats són de 60 minuts. La recollida dels alumnes que tinguin la seva activitat a les 16.30 es fa un cop finalitza l’horari lectiu del centre i es traslladen a les instal·lacions on desenvoluparan les activitats.

Lloc: Pati de l’escola

Les quotes de les activitats van lligades a la condició d’associat/ada al JLC, per tant caldrà escollir la categoria corresponent quan es faci la inscripció més la categoria de l’activitat que es triï.

Les inscripcions amb pagament anual seran efectives un cop s’hagi realitzat el pagament, amb un màxim de 7 dies posteriors a la inscripció. En cas contrari el JLC es reserva el dret de no admetre la inscripció.

L’activitat de voleibol de 5è i 6è són activitats amb què s’inclou la participació en competicions, per tant amb la inscripció va lligada la participació en aquestes activitats de caràcter setmanal.

Tots aquells alumnes que vulguin triar l’opció de minibàsquet dels cursos de 3er a 6è de primària, podran fer-ho directament amb els grups de l’escola de bàsquet del JLC.

Degut a que els espais i els horaris són limitats, les activitats no es podran moure dels dies i horaris establerts. La inscripció dels grups es podrà ampliar si els espais ho permeten.

Els participants amb NEE (Necessitats educatives especials) es tractaran de forma individualitzada per tal d’analitzar les possibilitats d’inclusió a les activitats programades pel curs 21-22.

La inscripció es realitzarà “online” i podreu trobar la informació a la pàgina del Club Joventut Les Corts.

Donat que les quotes mensuals de les activitats es cobren a primers de mes, les baixes caldrà comunicar-les abans del dia 20 del mes anterior. En cas contrari l’import de la quota mensual no serà retornat.

Horaris de Bàsquet i Volèibol

CursMigdia / TardaHorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
1rTarda16:30-17:30hEscola de BàsquetEscola de Bàsquet
2nTarda16:30-17:30hEscola de BàsquetEscola de Bàsquet
1rTarda16:30-17:30hEscola de VolèibolEscola de Volèibol
2nTarda16:30-17:30hEscola de VolèibolEscola de Volèibol
3rTarda16:30-17:30hEscola de VolèibolEscola de Volèibol
4tTarda16:30-17:30hEscola de VolèibolEscola de Volèibol
3rTarda17:30-18:30hBàsquet PreminiBàsquet Premini
4tTarda17:30-18:30hBàsquet PreminiBàsquet Premini
Tarda17:30-18:30hBàsquet MiniBàsquet Mini
Tarda17:30-18:30hBàsquet MiniBàsquet Mini
CursMigdia / TardaHorariActivitatActivitatActivitatActivitatActivitat
Inscripció a la pàgina web del Club Joventut Les Corts