Aquest any, el Club Joventut Les Corts i l’AFA d’Itaca, us proposem una nova activitat multiesportiva per als infants de 1r i 2n curs.

Durant el curs es farà una activitat multiesportiva per als infants de 1r i 2n per tenir contacte amb quatre esports diferents: bàsquet, volèibol, handbol i futbol sala . Es dividirà el pati de l’escola en tres, i en cada zona hi haurà una activitat i els infants aniran passant d’una zona a l’altra cada mes.

L’escola de volei de 3r i 4t segueix com habitualment.

Les activitats extraescolars esportives que els seus fills/es realitzen durant el curs estan dissenyades per l’equip de direcció esportiva del Club Joventut Les Corts. Estan adaptades a l’edat i, en la mesura del possible, al nivell i les capacitats de cada participant. La programació de les activitats, els horaris i els llocs on es realitzen, formen part d’un procés de col·laboració entre l’AFA del centre i el Joventut Les Corts.

Totes les activitats han estat homologades per l’Institut Barcelona Esports, dins la campanya de subvencions a infants i joves, d’entre 6 i 17 anys, per la pràctica esportiva fora de l’horari escolar. Per tant, un cop l’Ajuntament ens posi a disposició les Bases, les farem arribar a tots els inscrits a les activitats del curs 22-23.

Les sessions d’activitats són de 60 minuts. La recollida dels alumnes que tinguin la seva activitat a les 16.30 es fa un cop finalitza l’horari lectiu del centre i es traslladen a les instal·lacions on desenvoluparan les activitats.

Lloc: Pati de l’escola

Pel proper curs, hem demanat al Club Joventut Les Corts, que per claredat en el moment de la inscripció, el cost de l’activitat ja contempli el cost de la quota d’associat del Club Joventut Les Corts. La condició d’associada al CJLC.

En cas de fer una segona activitat al centre, el cost serà reduït.

L’activitat de voleibol de 5è i 6è són activitats amb què s’inclou la participació en competicions, per tant amb la inscripció va lligada la participació en aquestes activitats de caràcter setmanal.

Tots aquells alumnes que vulguin triar l’opció de minibàsquet dels cursos de 3er a 6è de primària, podran fer-ho directament amb els grups de l’escola de bàsquet del JLC.

Degut a que els espais i els horaris són limitats, les activitats no es podran moure dels dies i horaris establerts. La inscripció dels grups es podrà ampliar si els espais ho permeten.

Els participants amb NEE (Necessitats educatives especials) es tractaran de forma individualitzada per tal d’analitzar les possibilitats d’inclusió a les activitats programades pel curs 21-22.

La inscripció es realitzarà “online” i podreu trobar la informació a la pàgina del Club Joventut Les Corts.

Donat que les quotes mensuals de les activitats es cobren a primers de mes, les baixes caldrà comunicar-les abans del dia 20 del mes anterior. En cas contrari l’import de la quota mensual no serà retornat.

Horaris de l’Escola Multiesportiva

CursMigdia / TardaHorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
1rTarda16:30-17:30hEscola multiesportivaEscola multiesportiva
2nTarda16:30-17:30hEscola multiesportivaEscola multiesportiva
CursMigdia / TardaHorariActivitatActivitatActivitatActivitatActivitat

Horaris de Bàsquet i Volèibol

CursMigdia / TardaHorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
3rTarda17:30-18:30hEscola de VolèibolEscola de Volèibol
4tTarda17:30-18:30hEscola de VolèibolEscola de Volèibol
3rTarda17:30-18:30hBàsquet PreminiBàsquet Premini
4tTarda17:30-18:30hBàsquet PreminiBàsquet Premini
Tarda17:30-18:30hBàsquet MiniBàsquet Mini
Tarda17:30-18:30hBàsquet MiniBàsquet Mini
CursMigdia / TardaHorariActivitatActivitatActivitatActivitatActivitat