És una comissió que té per objectiu coordinar la comunicació entre famílies, AFA i escola, buscant de forma especial la implicació de les famílies i la transparència en la gestió de l’associació. Treballa donant servei a la resta de comissions. Duu a terme les actualitzacions del web de l’AFA.

  • Informar als pares sobre temes relatius a l’escola, millorant en la mesura del possible la comunicació entre escola i famílies.

  • Treballar conjuntament amb les delegades per tal que aquestes recullin les queixes, propostes, suggeriments i felicitacions que facin referència a l’AMPA.

  • Buscar la implicació de les famílies, conjuntament amb els delegats i les delegades.

  • Informar a la direcció de l’escola i Junta de l’AMPA de tota publicació, abans de difondre-la.

  • Establir com a criteri que tot allò que es publiqui sigui informació directa de temes que afectin als alumnes i no utilitzar la web per fer publicitat de les empreses proveïdores ni de res que no estigui directament relacionat amb l’escola o les famílies.

  • Som una comissió que dóna servei a les altres comissions i a l’escola per temes relatius a l’escola. Tots aquells temes que fan referència a la classe han de seguir el canal de les delegades i aquelles informacions puntuals i immediates de tipus administratiu han de seguir el canal de l’administració de l’AMPA.

  • Com a voluntaris no ens fem responsables de tot allò que directa o indirectament hi prengui part la comissió de comunicació.