MANIFEST

Des de la nostra AMPA estem lluitant per a que el CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA ens doni resposta a les MÚLTIPLES queixes presentades per diverses incidències que arrosseguem des de fa anys atesa una manca generalitzada d’inversions en el manteniment de tot l’edifici i en especial, la CUINA, amb problemes recurrents d’inundacions per aigües brutes i pluvials o deficiències en determinats aparells electrònics.

Davant el SILENCI i PASSIVITAT, les mares i pares de l’escola, en defensa dels drets dels nostres infants, MANIFESTEM:

Que, DEFENSEM:

 • L’ESCOLA PÚBLICA, CATALANA, LAICA I DE QUALITAT.
 • LA NOSTRA OBLIGACIÓ DE GARANTIR EL BENESTAR I FELICITAT DELS INFANTS.
 • EL NOSTRE DRET A PROTEGIR ALS NOSTRES FILLS i FILLES.
 • EL DRET DELS MENORS A SER EDUCATS EN L’ÀMBIT ESCOLAR EN CONDICIONS DE:
  • LLIBERTAT
  • SEGURETAT
  • SALUBRITAT
 • UNA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA GARANT ÚLTIMA DE L’EDUCACIÓ I BENESTAR DELS NENS I NENES.
 • UNA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA QUE EXERCEIXI LA SEVA OBLIGACIÓ D’OFERTA D’EQUIPAMENTS ADEQUATS PER A EDUCAR ELS NOSTRES INFANTS.
 • UN ESPAI DE PARTICIPACIÓ DIRECTA DELS PARES I MARES PER A CONTRIBUIR A LA MILLORA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA, DE LA MÀ DELS MESTRES.

I per tot l’anterior, REIVINDIQUEM per a la nostra Escola:

 • UN EQUIPAMENT ESCOLAR SA I EN CONDICIONS.
 • UN ESPAI D’ESBARJO ADEQUAT PER A GAUDIR, APRENDRE I SOCIALITZAR EN COMPLIMENT DE LES RATIOS OFICIALS.
 • UNA CUINA NETA i SALUBRE, NO INUNDABLE, I PRACTICABLE.
 • UNS APARELLS ELECTRÒNICS (FORNS, NEVERES, CONGELADORS) EN FUNCIONAMENT ÒPTIM.
 • UNA TEMPERATURA DINS LES AULES QUE RESPECTI LA NORMATIVA GENERAL PREVISTA PER ALS EDIFICIS PÚBLICS i NO PERJUDIQUI LA SALUT DELS MENORS I MESTRES I EN DIFICULTI L’APRENENTATGE.
 • RESPOSTES PER PART L’ADMINISTRACIO PÚBLICA – NO SILENCIS –NO IGNORÀNCIA A LES FAMÍLIES QUE, COM LES NOSTRES, VOLEM I CREIEM EN L’ESCOLA PÚBLICA COM EL MILLOR VEHICLE PER A LA FORMACIÓ DELS NOSTRES INFANTS.

Barcelona, febrer de 2017

Notícies #SOSITACA