Qui som i quines funcions tenim?

L’AFA de l’escola Itaca és l’Associació de Famílies dels Alumnes de l’escola. És una entitat sense ànim de lucre i, com qualsevol associació, es regeix pels seus estatuts i la normativa de règim intern. Està legalment reconeguda i associada a la FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya), que ens dóna assessorament i ens facilita l’assegurança de responsabilitat civil.

La nostra funció és donar suport al projecte d’escola i contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament a Itaca.

L’escola Itaca amb el seu Projecte Educatiu està estretament vinculada i lligada a la seva associació de mares i pares. La col·laboració voluntària dels pares i mares i l’aportació econòmica de les famílies a través de l’AFA és clau i permet tirar endavant el Projecte Educatiu de l’escola Itaca.

L’adscripció a l’AFA de l’escola comporta el pagament d’una aportació econòmica mensual, de setembre a juny, de 15 euros per alumne amb la qual es cobreixen els costos de les activitats detallades a continuació:

 • Activitat de piscina (P4, P5, 1 i 2n) i de teatre (3r).

 • Revista d’Itaca (projecte d’escola en el qual hi participen directament els alumnes).

 • Pissarres digitals, ordinadors i tablets, tarima del teatre i altres inversions en infraestructures.

 • Treball sense llibres de text de P3 fins a 2n.

 • Socialització de llibres, tant de text (de 3er a 6è) com de lectura per a alguns cursos. La socialització és molt important tant des del punt de vista de conscienciació com d’estalvi per les famílies.

 • Festes populars celebrades a l’escola (amb esmorzars, berenars, premis pels concursos…).

 • Administrativa de l’AFA. Porta a terme la liquidació i cobrament de colònies; i la gestió de cases de colònies, piscina i monitoratge. També atén a les famílies, coordina les activitats extraescolars, etc. Permet també que les quotes puguin ser mensuals i no anuals.

Com ens organitzem?

 • Tenim una Junta: president/a, vicepresident/a, secretari/a i tresorer/a, un membre de la qual participa en el Consell Escolar.

 • Pares i mares voluntaris formen diverses Comissions de treball, que són les responsables que les activitats i serveis de l’AFA funcionin correctament.

 • Reunions de l’AFA, on hi pot assistir i participar qualsevol pare o mare interessat, doncs tots els pares/mares tenen veu i vot:

  • A l’Assemblea Ordinària Anual es presenta la memoria d’activitats i s’aproven els comptes i el pressupost de l’AFA. Se celebra cap el mes de novembre.
  • A les Reunions de Permanent de l’AFA es coordinen les diferents tasques de l’associació. Actualment són el 1er dimarts de cada mes parell a les 20:00h, al menjador de l’escola.

Com podeu contactar amb l’AFA?

A l’oficina de l’AFA podeu trobar la Pilar Cabanes, l’administrativa a qui podeu fer tota mena de preguntes i demanar ajuda per tot allò relacionat amb aquesta associació. També podeu contactar fent servir el formulari de contacte o a través del e-mail: secretaria@afaitaca.cat.

La bústia de l’AFA es troba al vestíbul de l’escola i s’hi pot dipositar qualsevol mena de suggeriment, queixa o document que ens vulgueu fer arribar.