Aquestes comissions organitzen els grups i els horaris d’aquestes activitats en funció dels alumnes inscrits. A més a més, actuen d’enllaç amb les famílies i col.laboren amb les professores de dansa, coral i teatre en els corresponents festivals/exhibicions de final de curs.