La comissió de delegats està formada per tots els delegats i delegades de les classes de l’escola. Els delegats s’escullen cada any a la reunió de principi de curs d’entre els pares i mares de cada classe. Les tasques del delegat estan descrites als estatuts de l’AMPA Itaca.

Aquesta comissió és representada per dues persones, l’objectiu de les quals és coordinar les accions dels delegats i esdevenir un punt de contacte transversal per a qualsevol comunicació entre AMPA, escola i famílies.

Vull participar