La comissió de delegats està formada per tots els delegats i delegades de les classes de l’escola. Els delegats s’escullen cada any a la reunió de principi de curs d’entre els pares i mares de cada classe. Les tasques del delegat estan descrites als estatuts de l’AFA Itaca.

Aquesta comissió és representada per dues persones, l’objectiu de les quals és coordinar les accions dels delegats i esdevenir un punt de contacte transversal per a qualsevol comunicació entre AFA, escola i famílies.

Coneixent que la dinàmica de delegats i delegades és canviant, la propia comissió ha creat una molt bon manual de benvinguda del delegat/da perquè la seva entrada sigui més senzilla.
El manual explica des de com s’escull fins a com promoure dinàmiques de participació. Un document molt recomanable a llegir i qui vulgui millorar