Saps què és l’AMPA?

Pàgina inicial/Notícies/Saps què és l’AMPA?

Saps què és l’AMPA?

L’AMPA és una associació sense afany de lucre. Els seus membres són tots els pares i mares que tenen fills matriculats a l’escola.

La seva funció és contribuir a la millora de la qualitat de les condicions d’escolarització dels i les alumnes i donar suport al projecte educatiu de l’escola.

L’AMPA administra i gestiona els recursos que aporten els associats. S’organitza en diferents comissions per tal de promoure activitats i serveis de conciliació familiar fora de l’horari lectiu (menjadors escolars, activitats extraescolars, servei d’acollida, casals…), així com gestionar projectes diversos com ara el programa de socialització dels llibres, piscina a P4 i P5, teatre… També impulsa projectes que treballen la cohesió social i el compromís amb el seu entorn com ara el mercat solidari i l’escola verda.

Les comissions de l’AMPA són imprescindibles per garantir el bon funcionament de tots els serveis.

La Junta Directiva i els representants de les comissions de treball es reuneixen en les reunions obertes de l’AMPA cada dos mesos. Poden assistir tots els pares i mares de l’AMPA i serveixen per informar de les activitats de les diferents comissions i poder prendre decisions del dia a dia.

Us animem a participar-hi!

26 de juny de 2018|Categories: Notícies|