A part de dedicar les hores del migdia al dinar i les extraescolars, el temps dóna per bastant més i això és el que ValOr-s ens presenta amb un tastet de les diferents activitats que realitzen amb els nens i nenes al llarg de tot l’any i on podem veure com aprenen, entre altres moltes coses, a fer treballs manuals als tallers, a jugar a la ludoteca o a com cultivar verduretes a l’hort.