Després de les respostes obtingudes per l’enquesta que ha realitzat la Comissió de Menjador, aquesta creu convenient facilitar dos documents que respon a les preguntes a moltes de les consultes realitzades. Els dos documents són: L’alimentació saludable en l’etapa escolar. Guia per a famíliolar. Guia per a famílies i escoles i Sopars + sans i sostenibles

Fes clic a cada un dels botons per a descarregar-ho

Sopars + sans i sostenibles