El proper 15 de maig està previst l’inici de les obres d’ampliació del Pavelló Municipal Poliesportiu de L’Illa, situat número 142 del carrer Numància, a Barcelona, que han de durar al voltant de dos anys. El pavelló comparteix façana i usos amb l’Escola Ítaca. La manca de planificació dels efectes que tindran aquestes obres sobre els infants genera una gran preocupació a la comunitat educativa del centre i ha empès l’Associació de Famílies de l’Escola Ítaca a demanar a l’Ajuntament de Barcelona d’endarrerir-ne l’inici, a fi de vetllar per la seguretat i la salut dels infants. 

Els treballs d’execució del projecte generaran un impacte sonor molt elevat que obligarà a mantenir les finestres de l’escola tancades permanentment, i condicionarà de forma traumàtica les activitats lectives del centre, sobretot amb l’arribada de l’estiu i de les altes temperatures. 

Com es reconeix al Projecte executiu de les obres: “El projecte haurà de donar resposta a un conjunt de condicionants d’elevada complexitat”. Ricard Gratacòs,  membre de la junta de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Ítaca, explica que “abans de realitzar una obra d’aquest tipus és necessari implementar mesures de mitigació i de millora de les condicions acústiques i energètiques del centre per minimitzar-ne les afectacions. El soroll previst és inviable en una escola que té uns tancaments simples i que a l’estiu arriba a temperatures interiors de quasi 40 °C. És inviable tenir les finestres de les aules obertes en un entorn immediat exposat al soroll de les obres. Tampoc és viable tenir les finestres tancades en una escola sense instal·lacions de ventilació ni de climatització”.

S’ha comprovat que l’exposició al soroll en la infància altera les condicions d’aprenentatge i pot arribar a desencadenar problemes de conducta i de salut mental. Les obres afectaran a més de 1.000 alumnes entre l’Escola Ítaca i el Col·legi Santa Teresa de Lisieux, que també es veurà afectat per les obres. El soroll provocat pels treballs d’execució tindrà un impacte especial en els infants amb necessitats especials que acullen ambdós centres i, especialment, en els infants que tenen una hipersensibilitat auditiva i en els que pateixen malalties respiratòries. 

D’altra banda, les obres del Pavelló Municipal de L’Illa comportaran una  disminució dels espais destinats a realitzar certes activitats de l’Escola Ítaca, com, per exemple,  l’educació física. L’escola viu en simbiosi amb el pavelló i utilitza l’espai per fer activitats esportives lectives i per a la realització de moltes activitats extraescolars. Les obres també alteraran una part important de la superfície del pati, cosa que agreujarà encara més la manca d’espai que pateix l’escola.

Davant d’aquests fets, des de l’Escola i l’AFA Ítaca, se sol·licita l’endarreriment de l’inici de les obres i s’insta el govern de la ciutat a planificar-ne correctament l’inici i a no actuar per sobre de la ciutadania.

Reclamem com a Escola i com a Associació de famílies la paralització de l’inici de les obres i la suspensió de la licitació, encara no adjudicada. També instem el futur govern a planificar correctament aquest inici d’obres. Aquest procés no fa més que manifestar que hi ha un problema amb la cultura de planificació, redacció i execució de les obres molt greu en aquesta ciutat: s’actua per sobre de la ciutadania i de les entitats. Entenem que en la data actual no hi ha una alternativa factible d’espai provisional i que el plantejament d’afectacions de les obres fa inviable iniciar-les el mes de maig de 2023 com està previst. Cal tenir en compte que fa més d’un any i mig que advertim d’aquestes dificultats i que no hi ha hagut interès per resoldre la situació. exposa Ricard Gratacòs, de l’AFA Ítaca. 

Poca transparència per part de l’Administració

Des de fa més d’un any i mig, l’AFA de l’Escola Ítaca ha exposat, en diverses ocasions, als responsables del Districte de les Corts totes les afectacions del projecte envers el projecte educatiu i d’extraescolars del centre. A dia d’avui, encara no es coneixen les afectacions definitives de les obres sobre els espais d’accés de l’escola i els espais públics exteriors; el document del projecte executiu per a l’ampliació i remunta del pavelló que es va sotmetre a exposició pública no presentava les afectacions reals d’execució de les obres. 

El fet de no haver-se fet públiques les afectacions reals de les obres fa difícil fer esmenes i presentar al·legacions al projecte per part de totes les entitats veïnals i per part de la ciutadania. “Aquest fet provoca indefensió: algunes d’aquestes afectacions tenen un impacte en la via pública, tant a la plaça de Can Rosés com a l’espai de davant de l’Escola Ítaca. I, per tant, impossibilita que els veïns de la zona tinguin la informació i puguin presentar al·legacions, cosa que fa que el procés d’informació pública no hagi estat transparent”, conclou Gratacòs.