Aquest proper dijous 25 de novembre se celebren eleccions al Consell Escolar i totes les famílies estem cridades a votar!

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys i cada dos anys es renoven la meitat dels membres representants de mestres i la meitat dels membres representants del sector de les famílies.

Les famílies tenim sis cadires al Consell Escolar i enguany es renoven tres representants.

Els darrers dies s’han presentat quatre candidatures. Podeu conèixer una mica més les persones candidates a través de les presentacions que han preparat. A continuació trobareu el nom de les quatre candidatures que es presenten a les eleccions i fent clic al seu nom podreu descarregar la presentació que han preparat.

LAIA ARNAU

JORDI GRÍFUL

VANESSA MORILLAS 

MONTSE PAUTA

Aquest dijous, les famílies podrem votar de 8:30 a 9:30 i de 16 a 17 hores. Les votacions són personals, directes i secretes. Pot votar tant el pare com la mare o tutor/a legal dels alumnes escolaritzats al centre. El vot és presencial i no es pot delegar ni votar per correu. Cada persona podrà votar tres representants!

Una democràcia forta és la que aconsegueix la màxima participació en tots els espais de representació existents d’una societat. A l’escola, el Consell Escolar és l’òrgan de màxima participació de les famílies a l’escola. Escull la persona que consideris més adient perquè et representi! Tothom a votar!!