Aquesta xerrada ha estat una de les més emotives, intenses i plenes d’aprenentatges.
Dones i homes valentes-s amb ganes d’explicar experiències personals difícils amb l’únic fi de poder parlar de la mort de forma normalitzada dins dels seus-nostres entorns. Explicar als nostres fills i filles la roda de la vida d’una forma natural i sense angoixes fa que la mort es visqui d’una manera menys traumàtica
Gràcies a tots per assistir-hi!

PDF: Parlar de la mort des de la infància: trencant tabús