Si teniu qualsevol dubte o proposta no dubteu en fer-nos-ho saber a través del formulari de contacte, posant com a destinatari la “comissió d’anglès”.

PLAY IN ENGLISH

L’activitat extraescolar “Play in English” consisteix en una sèrie d’activitats lúdiques i divertides que tenen com a principal objectiu que els infants s’ho passin d’allò més bé alhora que de forma espontània estiguin exposats a l’anglès. Els grups són reduïts (d’entre 6 i 8 infants), per afavorir la interacció i la participació activa de tots els infants en els jocs.

QUINES ACTIVITATS ES FAN?

Play in English consisteix bàsicament en jocs que poden ser amb expressió corporal, de moure’s, d’interpretar situacions, cantar, ballar, pintar, manualitats, tallers de ciència o cuina, escoltar relats curts, etc. utilitzant un llenguatge natural i ric en expressions quotidianes adaptat a les característiques de cada grup d’infants. Durant el joc es treballen aspectes de la seva vida quotidiana (p.ex. hàbits, parts del cos, el temps, menjar, casa, l’entorn, etc.), curiositats experimentals del mon de la ciència o la cuina (volums, formes, textures, flotabilitat, magnetisme, gustos, aromes, colors, etc), o d’aspectes relacionats amb les diferents èpoques i tradicions assenyades com poden ser la Castanyera, Halloween, Nadal i Pasqua, etc

Durant aquestes sessions també es treballen diferents valors molt importants pels infants, com són la diversitat, la tolerància o la igualtat de gènere on tant nens i nenes poden desenvolupar qualsevol feina o rol.

A QUI VA DESTINADA?

Aquesta extraescolar està destinada principalment als infants de P4, P5, 1r, 2n i 3r.  En cas que la demanada sigui molt elevada i no hi hagi espai suficient a l’escola, la comissió prioritzarà els cursos d’infantil, després 1r i 2n per fer l’extraescolar dins de l’escola, i la resta de la demanda es podria redirigir a l’Acadèmia de les Corts per poder gaudir de servei de recollida i poder continuar gaudint del format de Play in English a les seves instal·lacions amb tarifes especials per la nostra escola.

HORARIS I PREU

Horari:1 hora a la tarda després de classe. L’activitat serà 1 dia a la setmana: dilluns o dimarts (cicle inicial: 1r, 2n i 3r), dimecres o dijous (cicle infantil: P4 i P5).

Lloc: Escola Itaca

Preu: 26 EUR/ mes (el preu pot patir alguna mínima actualització.)

SPEAK IN ENGLISH

L’activitat extraescolar “Speak in english” és una novetat a l’escola.

Es planteja l’aprenentatge de l’anglès mitjançant el joc, la repetició i la interacció, utilitzant un mètode basat en l’adquisició natural de l’idioma. L’objectiu és dur a terme activitats en les quals els infants siguin capaços de comunicar-se en anglès.

QUINES ACTIVITATS ES FAN?

És molt important la part oral de l’idioma, per això s’enfoquen les classes cap al desenvolupament de les destreses oral i auditiva que potencien l’ús actiu de la llengua. Les classes són un petit espai d’immersió en la llengua i cultura estrangera que activa i desenvolupa totes les destreses lingüístiques i converteix l’idioma après en una eina útil i real de comunicació per motivar l’alumne a la participació i l’aprenentatge.

IMMERSIÓ A CLASSE: 100% EN ANGLÈS

COM FUNCIONEM

Cada nivell utilitza un llibre com a eix principal, a més de material suplementari i variat tal com jocs de taula, jocs de cartes, cançons, jocs de rol i teatre, entre d’altres, que ens permet realitzar activitats diverses i amb una finalitat comunicativa per tal de consolidar l’aprenentatge de la llengua. També treballem la cultura estrangera; per això celebrem Halloween, Easter,… i altres festes típiques de la cultura anglosaxona ensenyant com les celebren en els països de parla anglesa.

FORMACIÓ i AVALUACIÓ DELS GRUPS

Es classificaran els alumnes per edat i nivell de coneixement de l’anglès. És per això que es realitza una prova de nivell als alumnes, per veure quin grup és el més adient. La nostra filosofia és la de treballar amb grups reduïts que ens permetrà una comunicació fluïda entre alumne – professor, família – professor, família – cap d’estudis.

Per aquesta raó, i coincidint amb els períodes previs a les vacances, fem informes de valoració i proves que ens permetran veure si els coneixements impartits a classe han estan assimilats per cada infant i, en cas de que sigui necessari, reforçar aquells aspectes que calgui.

També servirà d’eina als pares/mares/tutors per veure l’evolució dels seus fills i filles ja que, juntament amb l’informe, se’ls hi facilitarà un dossier amb els exercicis, controls i feines treballades a classe.

Els grups seran d’un mínim de 6 alumnes i un màxim de 9.

A principi de curs donem un correu electrònic als pares per tal que puguin contactar, tant amb el cap d’estudis com amb el professor del seu fill/a, sempre que ho desitgi.

COST

El preu mensual per cada alumne és de 39€. Aquest import no inclou el llibre/material que serà de 30€ i es cobrarà en un únic pagament.

Horaris de Play in English

CursMigdia / TardaHorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
P4Tarda16:30-17:30hPlay in EnglishPlay in English
P5Tarda16:30-17:30hPlay in EnglishPlay in English
1rTarda16:30-17:30hPlay in EnglishPlay in English
2nTarda16:30-17:30hPlay in EnglishPlay in English
3rTarda16:30-17:30hPlay in EnglishPlay in English
CursMigdia / TardaHorariActivitatActivitatActivitatActivitatActivitat

Horaris de Speak in English

CursMigdia / TardaHorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
4tTarda16:30-18:00hSpeak in EnglishSpeak in EnglishSpeak in EnglishSpeak in EnglishSpeak in English
Tarda16:30-18:00hSpeak in EnglishSpeak in EnglishSpeak in EnglishSpeak in EnglishSpeak in English
Tarda16:30-18:00hSpeak in EnglishSpeak in EnglishSpeak in EnglishSpeak in EnglishSpeak in English
CursMigdia / TardaHorariActivitatActivitatActivitatActivitatActivitat