INFORMACIÓ ACTUALITZADA PEL CURS 21-22

Es treballen aspectes com el coneixement de diferents bases rítmiques, correcció postural, moviments bàsics, iniciació a coreografies. No hi ha competicions i es basa en el treball continuat.

A qui va dirigida: Als alumnes de P4 fins a 2on

Lloc: Taquígraf Garriga 17

Durada: Sessions d’una hora

Les quotes de les activitats van lligades a la condició d’associat/ada al JLC, per tant caldrà escollir la categoria corresponent quan es faci la inscripció més la categoria de l’activitat que es triï.

L’activitat del curs 21-22 s’iniciarà el dia 20/09/21

Pel fet que els espais i els horaris són limitats, les activitats no es podran moure dels dies i horaris establerts. La inscripció dels grups es podrà ampliar si els espais ho permeten.

Els participants amb NEE (Necessitats educatives especials) es tractaran de forma individualitzada per tal d’analitzar les possibilitats d’inclusió a les activitats programades pel curs 21-22

Inscripció oberta fins el 30 de juliol. Per participar a qualsevol activitat del Club és imprescindible que el participant sigui associat/ada. Podeu consultar el web del Club Joventut Les Corts: https://joventutlescorts.cat/socis

Donat que les quotes mensuals de les activitats es cobren a primers de mes, les baixes caldrà comunicar-les abans del dia 20 del mes anterior. En cas contrari l’import de la quota mensual no serà retornat.

INSCRIU-T’HI