Informació actualitzada pel curs 20-21

Es treballen aspectes com el coneixement de diferents bases rítmiques, correcció postural, moviments bàsics, iniciació a coreografies. No hi ha competicions i es basa en el treball continuat.

A qui va dirigida: Als alumnes de P4 fins a 3r

Període de l’activitat: De setembre a juny

Lloc: Sala polivalent del Pavelló de l’Illa

Durada: P4-p5 dilluns i dimecres / 1r-3r dimarts i dijous

Les quotes de les activitats van lligades a la condició d’associat/ada al JLC, per tant caldrà escollir la categoria corresponent quan es faci la inscripció més la categoria de l’activitat que es triï.

Les inscripcions amb pagament anual seran efectives un cop s’hagi realitzat el pagament, amb un màxim de 7 dies posteriors a la inscripció. En cas contrari el JLC es reserva el dret de no admetre la inscripció.

L’activitat del curs 20-21 no té encara, previsió d’inici – + info

L’activitat de voleibol de 5è i 6è són activitats amb les que s’inclou la participació en competicions, per tant amb la inscripció va lligada la participació en aquestes activitats de caire setmanal.

Tot aquells alumnes que vulguin triar l’opció de minibàsquet dels cursos de 3er a 6è de primària, podran fer-ho directament amb els grups de l’escola de bàsquet del JLC.

Degut a que els espais i els horaris són limitats, les activitats no es podran moure dels dies i horaris establerts. La inscripció dels grups es podrà ampliar si els espais ho permeten.

Els participants amb NEE (Necessitats educatives especials) es tractaran de forma individualitzada per tal d’analitzar les possibilitats d’inclusió a les activitats programades pel curs 20-21

La inscripció a les activitats extraescolars esportives pel curs 19-20 s’iniciarà el proper dia 15 de juny. La inscripció es realitzarà “online” i podreu trobar la informació a la pàgina del Club Joventut Les Corts.

Donat que les quotes mensuals de les activitats es cobren a primers de mes, les baixes caldrà comunicar-les abans del dia 20 del mes anterior. En cas contrari l’import de la quota mensual no serà retornat.

Horaris de Ball Esportiu

CursMigdia / TardaHorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
P4Tarda16:30-17:30hIniciació al Ball EsportiuIniciació al Ball Esportiu
P5Tarda16:30-17:30hIniciació al Ball EsportiuIniciació al Ball Esportiu
1rTarda16:30-17:30hIniciació al Ball EsportiuIniciació al Ball Esportiu
2nTarda16:30-17:30hIniciació al Ball EsportiuIniciació al Ball Esportiu
3rTarda16:30-17:30hIniciació al Ball EsportiuIniciació al Ball Esportiu
CursMigdia / TardaHorariActivitatActivitatActivitatActivitatActivitat